نصب گواهی ssl ی : FileZilla Server

ساخت وبلاگ
چکیده : نصب گواهی ssl ی :  FileZilla Server مطمئن شوید که کلید خصوصی (private key) و CSR خود را با OpenSS... با عنوان : نصب گواهی ssl ی : FileZilla Server بخوانید :

نصب گواهی ssl ی :  FileZilla Server

مطمئن شوید که کلید خصوصی (private key) و CSR خود را با OpenSSL تولید می کنید.

  1. نکته : دستورالعمل هایی درباره نحوه تولید آنها می توانید در اینجا پیدا کنید.
  2. اطمینان حاصل کنید که crt, yourDomain.ca-bundle و  yourDomain.key در یک سند یا پوشه هستند.
  3. یک خط فرمان را باز کنید و دستور زیر را در داخل موقعیت بالا اجرا کنید.

Windows: copy yourDomain.key + yourDomain.crt + yourDomain.ca-bundle yourDomain_FZ.crt
Linux: cat yourDomain.key + yourDomain.crt + yourDomain.ca-bundle > yourDomain_FZ.crt
نکته : اگر شما یک .ca-bundle  گواهی ssl را دریافت نکرده اید در مورد چگونگی ایجاد آن اینجا کلیک کنید.

شما باید یک فایلی داشته باشید که در حال حاضر به نظر می رسد مانند این است که در یک ویرایشگر متن باز شده باشد.

Ex:
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
$SOME TEXT
-----END RSA PRIVATE KEY----- 
-----BEGIN CERTIFICATE----- 
$SOME TEXT
-----END CERTIFICATE----- 
-----BEGIN CERTIFICATE-----
$SOME TEXT
-----END CERTIFICATE----- 
-----BEGIN CERTIFICATE----- 
$SOME TEXT
-----END CERTIFICATE-----

  1. پنجره FileZilla Server Options را باز کنید و به قسمت SSL/TLS settings  رفته و فایل جدید ایجاد شده را در دو قسمت Private Key   و  Certificate  ارجاع دهید.

Edit -> Settings
 

  1. برای ذخیره و ادامه دادن روی OK کلیک کنید.
  2. توقف و راه اندازی FileZilla Server .

 منبع:https://sarvssl.com/%D9%86%D8%B5%D8%A8-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-ssl-%DB%8C-filezilla-server/

گواهی,...
نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : سه شنبه 14 شهريور 1396 ساعت: 13:39